คู่มือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 - นักเรียน : SKR_Student

 - คุณครู : SKR_Teacher

สำหรับนักเรียน

ลิงค์วิดีโอคู่มือการเชื่อมต่อสำหรับนักเรียน

ระบบ iOS

ลิงค์วิดีโอคู่มือการเชื่อมต่อสำหรับนักเรียน

ระบบ Android

สำหรับครู

ลิงค์วิดีโอคู่มือการเชื่อมต่อสำหรับครู

ระบบ iOS

ลิงค์วิดีโอคู่มือการเชื่อมต่อสำหรับครู

ระบบ Android